Th
Print This
Email This
การแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-043880-90 ต่อ 1235
โทรสาร : 043-043899
อีเมล์ : auditcom@cho.co.th

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลติดต่อ
ชื่อ :
อีเมล์ :
หัวเรื่อง :
ข้อความ :
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้